Добре дошли в уеб сайта на Адвокатско дружество „Дякова & Пантелеев"- Сливен

       Адвокатско дружество „Дякова & Пантелеев” е вписано в регистъра на Сливенска адвокатска колегия с решение на Сливенския адвокатски съвет и вписано в регистъра на адвокатските дружества при Окръжен съд – Сливен с решение №69 от 04.03.2008 г. на Сливенски окръжен съд.

       До този момент дружеството е осъществявало дейността си под името на своя основател „Адвокатска кантора Людмила Дякова”, чиято практика започва като младши съдия през 1975 година до 1976 година. От 1989 г. е адвокат на свободна практика. През периода от 1996 година до 2003 година е синдик.

       Управляващи съдружници на адвокатско дружество „Дякова & Пантелеев” са адвокат Людмила Дякова и адвокат Момчил Пантелеев. 

       Адвокат Людмила Дякова е вписана в регистъра на Сливенска адвокатска колегия през 1989 г., регистрирана в Национален регистър на Национално бюро за правна помощ под №:1970

       Адвокат Момчил Пантелеев е вписан в регистъра на Сливенска адвокатска колегия през 2007 г., регистриран в Национален регистър на Национално бюро за правна помощ под №:3734

         Дружеството работи съвместно в екип с тесни специалисти във всички области : нотариуси, частни и държавни съдия изпълнители, съдебни вещи лица – доктори, инженери, архитекти, счетоводители, охрана на труда, трудова медицина, професионални болести, психиатри, психолози, оценители и др.