Адвокатско дружество “Дякова & Пантелеев”, предлага следните видове услуги:


Данъчно право

     Предоставяне на разнообразни правни услуги свързани с данъчното облагане и защита по данъчно-ревизионни актове;

     Данъчни консултации и планиране

     Представителство пред данъчната администрация

     Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

     Пълно счетоводно обслужване