Адвокатско дружество “Дякова & Пантелеев”, предлага следните видове услуги:


Право на интелектуална собственост


     Представителство пред Патентно ведомство на Република България

     Процедури и регистрация на търговски марки и марки за услуги, наименования за произход и географски означения

     Защита на авторски права